Informacja dotycząca RODO

Drodzy Państwo,

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Publikujemy tą informację, dla wszystkich naszych klientów oraz dostawców, gdyż posiadamy Państwa dane kontaktowe np. wizytówki nabyte podczas rozmów prowadzonych z Państwem, bądź Państwa przedstawicielami, imiona i nazwiska klientów oraz ich adresy mailowe a także numery telefonów. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Tenis MTP Karczunkowska Małgorzata Patelka, ul. Hugona Steinhausa 2 m 10, 02-747 Warszawa, NIP 5211353850, e-mail: tenis@tenismtp.pl

W każdej chwili możecie dokonać Państwo zmian lub wycofać swoje dane, poprzez wysłanie maila na adres tenis@tenismtp.pl

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Zapoznanie się z niniejszą informacją jest równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na powierzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Tenis MTP Karczunkowska Małgorzata Patelka wyłącznie dla celów związanych z działalnością naszego klubu tenisowego.

Z poważaniem,
Tenis MTP Karczunkowska
Małgorzata Patelka