Zasady płatności, rezerwacji i odwoływania rezerwacji kortów:

1. Rok kalendarzowy podzielony jest na dwa sezony.

Sezon letni trwa od 01.05 do 30.09, sezon zimowy trwa od 01.10 do 30.04.

2. W podanych wyżej terminach obowiązują odpowiednie cenniki.

3. Jednostką rozliczeniową jest godzina. Zajęcia rozpoczynają się i kończą wyłącznie według zegara umieszczonego na boisku i w tej kwestii wymagana jest bezwzględna punktualność.

4. Na korcie w zajęciach sportowych jednocześnie mogą brać udział 4 osoby. Wyjątek stanowią zajęcia prowadzone przez trenerów współpracujących z Tenis MTP Karczunkowska.

5. Korzystający zobowiązani są do regulowania płatności przed wejściem na kort.

6. Rezerwacji kortów można dokonać osobiście lub telefonicznie w recepcji Tenis MTP Karczunkowska. Dokonując rezerwacji należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz telefon kontaktowy.

7. Dwukrotne nie stawienie się na zarezerwowaną godzinę odbiera klientowi możliwość dokonywania rezerwacji bez wcześniejszego opłacenia należności.

8. Stała rezerwacja jest możliwa tylko po opłaceniu z góry karnetu 10 godzinnego (patrz cennik).

9. Aby przedłużyć stałą rezerwację, należy opłacić kolejny 10-godzinny karnet, na ostatniej godzinie aktualnego karnetu.

10. Wykupione, a niewykorzystane godziny w karnetach nie przechodzą na kolejny sezon, opłata nie podlega zwrotowi.

11. Przy wykupie stałego karnetu 10 - godzinnego , dopuszcza się zmianę terminu 2 (dwóch) godzin w ciągu trwania karnetu, pod warunkiem poinformowania Klubu o nieobecności z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Klub może wydłużyć karnet o 2 godziny lub klient może odrobić nieobecność w innym terminie ustalonym z Klubem w ramach trwania wykupionego karnetu.

12. Odwołanie rezerwacji jednorazowej lub stałej możliwe jest najpóźniej do godz. 20:00 dnia poprzedzającego rezerwację. W takim przypadku klient nie zostanie obciążony kosztami.

13. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi po terminie określonym w pkt.11 lub klient nie zgłosi się w zarezerwowanym czasie, rezerwację traktuję się jako zrealizowaną i zostanie naliczona płatność lub nastąpi rozliczenie z karnetu.

14. Odwołać rezerwację można wyłącznie w recepcji telefonicznie pod nr telefonu: 691 411 790 lub drogą mailową na adres: tenis@tenismtp.pl
 

 
Więcej w tej kategorii: « O Nas RODO »